ΤΕΧΝΟΙΚΟΝ όπως …..»ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ κατ΄ ΟΙΚΟΝ»

H Texnoikon αποτελεί μία σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία στον τομέα των μελετών, των επιβλέψεων, της διαχείρισης οικοδομικών έργων και της ενεργειακής αναβάθμισής τους. Οι γνώσεις και η πολυετής εμπειρία μας δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε την κατάλληλα στρατηγική για κάθε έργο προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη απόδοση ακολουθώντας τις ποιό σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.
Τα τελευταία χρόνια αποτελούμε τον βασικό συνεργάτη σας στα πλαίσια των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κατοικιών σας μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον» φροντίζοντας για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας, συντονίζοντας τις διαδικασίες και προσφέροντας λύσεις με σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών.
Αν ενδιαφέρεστε για ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.


Αναλαμβάνουμε την ένταξή σας στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» υπεύθυνα και αποτελεσματικά με άμεσες διαδικασίες.

Your partner