Απολογισμός Προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ 2018-2019

Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ 2018-2019


…και επειδή να στατιστικά έχουν την σημασία τους:

Μάρτιος 2018  – 42 αιτήσεις στο πρόγραμμα

Ιούλιος 2018    – 42 εγκρίσεις στο πρόγραμμα

Απρίλιος 2019 – 37 κατοικίες έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις εργασίες ενεργειακής  αναβάθμισης και  5  κατοικίες βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης εργασιών και 31 ολοκληρωμένοι φάκελοι τελικής εκταμίευσης.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουμε με συνέπεια και αξιοπιστία στο νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον με:

  1. Ακριβής και ολοκληρωμένη προετοιμασία φακέλου ένταξης.
  2. Έγκαιρη έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και βεβαιώσεων.
  3. Ορθή παρακολούθηση και συντονισμό των σταδίων υλοποίησης του προγράμματος.
  4. Συνεχείς συνεργασία με προμηθευτές/αναδόχους για ταχύτερη εκταμίευση.

Η ομάδα της ‘’ΤΕΧΝΟΙΚΟΝ’’ βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση αφορά την ένταξη σας στο νέο Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον.


 

Για την «ΤΕΧΝΟΙΚΟΝ»

Λιάκος Νίκος / Θεοδοσία Νυστάζου

Email: [email protected]

Web: www.texnoikon.gr