Τα αυθαίρετα μπορούν να ενταχθούν στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισής μπορούν να διεκδικήσουν και ακίνητα με αυθαιρεσίες ή εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετα. Με το νέο πρόγραμμα  «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», το οποίο ξεκινά σταδιακά από το Νοέμβριο θα μπορούν να ωφεληθούν και κτίρια με πολεοδομικές παραβάσεις. Προϋπόθεση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αποτελεί η «τακτοποίησή» τους να έχει προηγηθεί, έχοντας μάλιστα καταβάλει το 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου. Όσοι πάλι δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια ρύθμιση  θα πρέπει να το κάνουν πριν υποβάλουν αίτηση. Σε κάθε περίπτωση οφείλουν να έχουν εξοφλήσει το πρόστιμο έως την ημέρα εκταμίευσης της επιδότησής από το Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Ειδικότερα, επιλέξιμες κατοικίες με αυθαίρετους χώρους ή χρήσεις είναι εάν:

  • υφίστανται πριν από τις 30/11/1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9/8/1955 Βασιλικού Διατάγματος,
  • έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 720/1977),
  • έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις  παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1337/1983 ή των παρ. 8 και 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985,
  • έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις   των άρθρων 15,16, 20 και 21 του ν. 1337/1983, χωρίς να έχει απορριφθεί με απόφαση του, κατά περίπτωση, αρμόδιου οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση,
  • έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3399/2005,
  • έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3775/2009 ή του ν. 3843/ 2010 και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές.
  • έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του προστίμου ή έχει καταβληθεί το 30% βάσει των τελευταίων νόμων τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Πηγή άρθρου: insider.gr